pH Ölçeği - PH | Eriyik | Yoğunlaşma - PhET Interactive Simulations

pH Ölçeği

pH Ölçeği simulation

Topics

 • PH
 • Eriyik
 • Yoğunlaşma
 • Asitler
 • Bazlar

Sample Learning Goals

 • Bir çözeltinin asidik mi bazik mi olduğunu belirleyin
 • Bağıl sırayla asit veya baz yerleştirin
 • Çizimlerle beraber moleküler bir ölçekte su denkliğinin pH ile nasıl değiştiğini saptayın
 • Hidroksitin, hidronyumun ve suyun yoğunluğunu verilen bir pH da belirleyin
 • Sıvı rengini pH ile ilişkilendirin
 • Suda çözme ve hacmin, pH ve hidroksit, hidronyum ve su yoğunluğunu nasıl etkileyeceğini (nitel ve nicel olarak) öngörün.

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.5.0