pH-asteikko - pH | Laimeneminen | Konsentraatio - PhET Interactive Simulations

pH-asteikko

pH-asteikko simulation

Topics

 • pH
 • Laimeneminen
 • Konsentraatio
 • Hapot
 • Emäkset

Sample Learning Goals

 • Määritä onko liuos hapan vai emäksinen.
 • Aseta hapot ja emäkset suhteelliseen järjestykseen.
 • Kuvaile molekyylitasolla, kuvien kanssa, miten vesitasapaino muuttuu pH:n myötä.
 • Määritä hydroksidi-ionien, oksoniumionien ja veden konsentraatio annetussa pH:ssa.
 • Yhdistä nesteen väri pH-arvoon.
 • Ennusta (kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti) miten laimentaminen ja tilavuus vaikuttavat pH-arvoon sekä hydroksidi-ionien, oksoniumionien ja veden konsentraatioon.

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.5.2