Atomic Interactions PhET Exploration - with Coulomb's Law application


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz

Lütfen bu Google etkinliği için düzenleme erişimi talep ETMEYİN.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Başlık Atomic Interactions PhET Exploration - with Coulomb's Law application
Açıklama In this activity, suitable for AP Chemistry, students will explore bonding and corresponding potential energy diagrams. Guiding questions lead students to consider the relationship between the components of Coulomb's law and what they know about atomic structure to justify the shape of the graph and magnitudes of force arrows.
Ders Kimya
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Laboratuvar, Rehberli Etkinlik, Tartışma İstemleri, Uzaktan Öğrenme, Ödev
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Coulomb's Law, bond energy, bond length, potential energy diagrams
Simülasyon(lar) Atomik Etkileşimler (HTML5)


Yazar(lar) Nora Walsh
Okul / Kurum Reitz High School
Gönderildiği tarih 30.09.2020
Güncellendiği tarih 30.09.2020