Atomic Interactions PhET Exploration - with Coulomb's Law application


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip

NIE proś o uprawnienia edycji materiałów Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tytuł Atomic Interactions PhET Exploration - with Coulomb's Law application
Opis In this activity, suitable for AP Chemistry, students will explore bonding and corresponding potential energy diagrams. Guiding questions lead students to consider the relationship between the components of Coulomb's law and what they know about atomic structure to justify the shape of the graph and magnitudes of force arrows.
Przedmiot Chemia
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium, Nauka zdalna, Podpowiedzi do dyskusji, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Coulomb's Law, bond energy, bond length, potential energy diagrams
Symulacja(e) Oddziaływanie atomów (HTML5)


Autorzy Nora Walsh
Szkoła / Organizacja Reitz High School
Data przesłania 20-09-30
Data zaktualizowana 20-09-30