Atomic Interactions PhET Exploration - with Coulomb's Law application


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Atomic Interactions PhET Exploration - with Coulomb's Law application
Popis In this activity, suitable for AP Chemistry, students will explore bonding and corresponding potential energy diagrams. Guiding questions lead students to consider the relationship between the components of Coulomb's law and what they know about atomic structure to justify the shape of the graph and magnitudes of force arrows.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Coulomb's Law, bond energy, bond length, potential energy diagrams
Simulácia Interakcia medzi atómami (HTML5)


Autor(i) Nora Walsh
Škola / Organizácia Reitz High School
Dátum odoslania 30.9.2020
Dátum aktualizácie 30.9.2020