Concentration pHet Activity


Lütfen bu Google etkinliği için düzenleme erişimi talep ETMEYİN.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Başlık Concentration pHet Activity
Açıklama This pHet and google form cover concentration of solutions and has additional extension questions related to number of solute vs. solvent particles in the solution.
Ders Kimya
Seviye Lise
Tür Laboratuvar, Rehberli Etkinlik, Uzaktan Öğrenme, Çoktan Seçmeli Kavram Soruları, Ödev
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Concentration, Solutions
Simülasyon(lar) Derişim (HTML5)


Yazar(lar) Melanie Hammond
Okul / Kurum USD 305
Gönderildiği tarih 17.04.2020
Güncellendiği tarih 17.04.2020