Concentration pHet Activity


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Concentration pHet Activity
Popis This pHet and google form cover concentration of solutions and has additional extension questions related to number of solute vs. solvent particles in the solution.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity, Výber z možností, otázky
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Concentration, Solutions
Simulácia Koncentrácia (HTML5)


Autor(i) Melanie Hammond
Škola / Organizácia USD 305
Dátum odoslania 17.4.2020
Dátum aktualizácie 17.4.2020