Balloons and Static Electricity Altın yıldız, PhET tasarım yönergelerini izleyen yüksek kaliteli, sorgulamaya dayalı etkinlikleri gösterir.


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Balloons and Static Electricity
Açıklama Lesson Objectives: 1. Students will be able to understand that similarly charged particles (proton-proton and electron-electron) repel each other while oppositely charged particles (proton-electron) attract each other and how electrons are transferred between two atoms. 2. Students will be able to differentiate between electricity and static electricity. 3. Students will be able to distinguish between the properties, in relation to the spread out and transfer of charges between conductors and insulators. 4. Students will be able to plan an investigation with a partner using an electroscope and various samples of materials. **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Ders Kimya
Seviye Ortaokul
Tür Laboratuvar
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Evet
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler conductors and insulators, electric charge, electroscope, static electricity
Simülasyon(lar) Balonlar ve Durgun Elektrik (HTML5), Balon ve Durgun Elektrik


Yazar(lar) UTeach Middle School PhET Team
Okul / Kurum UTeach UT-Austin
Gönderildiği tarih 26.03.2012
Güncellendiği tarih 27.05.2015