Balloons and Static Electricity Złota gwiazdka oznacza wysokiej jakości działania oparte na dociekaniach, które są zgodne z wytycznymi projektowymi PhET.


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Balloons and Static Electricity
Opis Lesson Objectives: 1. Students will be able to understand that similarly charged particles (proton-proton and electron-electron) repel each other while oppositely charged particles (proton-electron) attract each other and how electrons are transferred between two atoms. 2. Students will be able to differentiate between electricity and static electricity. 3. Students will be able to distinguish between the properties, in relation to the spread out and transfer of charges between conductors and insulators. 4. Students will be able to plan an investigation with a partner using an electroscope and various samples of materials. **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Przedmiot Chemia
Poziom Gimnazjum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język angielski
Słowa kluczowe conductors and insulators, electric charge, electroscope, static electricity
Symulacja(e) Balony i pole elektrostatyczne (HTML5), Balony i statyczne pole elektryczne


Autorzy UTeach Middle School PhET Team
Szkoła / Organizacja UTeach UT-Austin
Data przesłania 12-03-26
Data zaktualizowana 15-05-27