Discovering Newton's Second Law


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Discovering Newton's Second Law
Açıklama Students seem to have problems relating forces and acceleration, because they don't know how big a Newton is, or a kilogram for that matter. This exercise has them relate forces to acceleration so they can find mass (algebraically). It helps them to see that Net Force and Acceleration are related through the mass, regardless of friction or other factors.
Ders Fizik
Seviye Lise
Tür Laboratuvar
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Proportionality
Simülasyon(lar) Kuvvetler (Tek Boyutlu)


Yazar(lar) Don Cameron, edited by Craig Tilley (Feb 19, 2014)
Okul / Kurum University of Denver High School
Gönderildiği tarih 15.10.2006
Güncellendiği tarih 20.02.2014