Discovering Newton's Second Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Discovering Newton's Second Law
Popis Students seem to have problems relating forces and acceleration, because they don't know how big a Newton is, or a kilogram for that matter. This exercise has them relate forces to acceleration so they can find mass (algebraically). It helps them to see that Net Force and Acceleration are related through the mass, regardless of friction or other factors.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Proportionality
Simulácia Sila-1d


Autor(i) Don Cameron, edited by Craig Tilley (Feb 19, 2014)
Škola / Organizácia University of Denver High School
Dátum odoslania 15.10.2006
Dátum aktualizácie 20.2.2014