español (España) (Španielčina (Španielsko))

Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) HTML Disoluciones ácido-base (HTML5) Download Run now
Staviteľ plochy (HTML5) HTML Constructor de áreas (HTML5) Download Run now
Interakcia medzi atómami (HTML5) HTML Interacciones atómicas (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML La palanca (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie Java Balancing Act Download Run now
Chemická rovnováha (HTML5) HTML Ajuste de ecuaciones químicas (HTML5) Download Run now
Balón a elektrostatika (HTML5) HTML Globos y electricidad estática (HTML5) Download Run now
Lambertov-Beerov zákon (HTML5) HTML Laboratorio de la ley de Beer (HTML5) Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML Reflexión y refracción de la luz (HTML5) Download Run now
Zostav zlomok Java Crear una fracción Download Run now
Stavba atómu (HTML5) HTML Construye un átomo (HTML5) Download Run now
Stavba atómu Java Construir un áyomo Download Run now
Farebné videnie (HTML5) HTML Visión del color (HTML5) Download Run now
Koncentrácia (HTML5) HTML Concentración de una disolución (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML Energía de la pista de patinaje (HTML5) Download Run now
Faradayov zákon (HTML5) HTML Ley de Faraday (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML Fuerzas y movimiento: Fundamentos (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: Základný kurz Java Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Download Run now
Porovnanie zlomkov (HTML5) HTML Parejas de fracciones (HTML5) Download Run now
Zlomky - hra Java Comparador de Fracciones Download Run now
Úvod do zlomkov Java Introducción a las fracciones Download Run now
Tvorba funkcií (HTML5) HTML Generador de funciones (HTML5) Download Run now
- HTML Expresión Genética-Conceptos Básicos (HTML5) Download Run now
- Java Expresión Genética-Conceptos Básicos Download Run now
Grafy lineárnej funkcie (HTML5) HTML Representando rectas (HTML5) Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML Gravedad y órbitas (HTML5) Download Run now
Skleníkový efekt Java El efecto invernadero Download Run now
Elektrické pole nábojov (HTML5) HTML Cargas y campos (HTML5) Download Run now
Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5) HTML Isótopos y masa atómica (HTML5) Download Run now
Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Java Isótopos y número másico Download Run now
Molová koncentrácia (HTML5) HTML Molaridad (HTML5) Download Run now
Molová koncentrácia Java Molaridad Download Run now
Tvary molekúl (HTML5) HTML Formas de la molécula (HTML5) Download Run now
Moja slnečná sústava Flash Mi Sistema Solar Download Run now
Neurón (HTML5) HTML Neurona (HTML5) Download Run now
Neurón Java Neurona Download Run now
pH škála (HTML5) HTML Escala de pH (HTML5) Download Run now
Tektonické platne Java Placas Tectónicas Download Run now
Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5) HTML Reactivos, productos y excedentes (HTML5) Download Run now
Rutherfordov pokus (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky (HTML5) HTML Estados de la materia (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky: základy (HTML5) HTML Estados de la materia: Fundamentos (HTML5) Download Run now
Trigonometria (HTML5) HTML Tour trigonométrico (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline (HTML5) HTML Bajo presión (HTML5) Download Run now
Jednotky (HTML5) HTML Razón unitaria (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML Onda en una cuerda (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov Flash Onda en una cuerda Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Španielčina (Španielsko)

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.