español (España) (Îspanî (Îspanya))

- HTML Disoluciones ácido-base (HTML5) Download Run now
- HTML Constructor de áreas (HTML5) Download Run now
- HTML Interacciones atómicas (HTML5) Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML La palanca (HTML5) Download Run now
Hevsengkirin Java Balancing Act Download Run now
- HTML Ajuste de ecuaciones químicas (HTML5) Download Run now
- HTML Globos y electricidad estática (HTML5) Download Run now
- HTML Laboratorio de la ley de Beer (HTML5) Download Run now
- HTML Reflexión y refracción de la luz (HTML5) Download Run now
- Java Crear una fracción Download Run now
- HTML Construye un átomo (HTML5) Download Run now
- Java Construir un áyomo Download Run now
- HTML Cargas y campos (HTML5) Download Run now
- HTML Visión del color (HTML5) Download Run now
- HTML Concentración de una disolución (HTML5) Download Run now
- HTML Energía de la pista de patinaje (HTML5) Download Run now
- HTML Ley de Faraday (HTML5) Download Run now
- HTML Fuerzas y movimiento: Fundamentos (HTML5) Download Run now
Bingehên Hêz û Livînê Java Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Download Run now
- HTML Parejas de fracciones (HTML5) Download Run now
- Java Comparador de Fracciones Download Run now
- Java Introducción a las fracciones Download Run now
- HTML Generador de funciones (HTML5) Download Run now
- HTML Expresión Genética-Conceptos Básicos (HTML5) Download Run now
- Java Expresión Genética-Conceptos Básicos Download Run now
- HTML Representando rectas (HTML5) Download Run now
- HTML Gravedad y órbitas (HTML5) Download Run now
- Java El efecto invernadero Download Run now
- HTML Isótopos y masa atómica (HTML5) Download Run now
- Java Isótopos y número másico Download Run now
- HTML Molaridad (HTML5) Download Run now
- Java Molaridad Download Run now
- HTML Formas de la molécula (HTML5) Download Run now
Pergala Hetavî ya Min Flash Mi Sistema Solar Download Run now
- HTML Neurona (HTML5) Download Run now
- Java Neurona Download Run now
- HTML Escala de pH (HTML5) Download Run now
- Java Placas Tectónicas Download Run now
- HTML Reactivos, productos y excedentes (HTML5) Download Run now
- HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
- HTML Estados de la materia (HTML5) Download Run now
- HTML Estados de la materia: Fundamentos (HTML5) Download Run now
- HTML Tour trigonométrico (HTML5) Download Run now
- HTML Bajo presión (HTML5) Download Run now
- HTML Razón unitaria (HTML5) Download Run now
- HTML Onda en una cuerda (HTML5) Download Run now
Pêlên Kevanê Flash Onda en una cuerda Download Run now

Şêwekarên hêj nehatine wergerandin bo Îspanî (Îspanya)

Hun dikarin şêwekarên din bi Amûra Wergerandinê ya PhET wergerînin.