español (España) (spanyol (Spanyolország))

Sav-bázis oldatok (HTML5) HTML Disoluciones ácido-base (HTML5) Download Run now
Területépítő (HTML5) HTML Constructor de áreas (HTML5) Download Run now
Atomi kölcsönhatások (HTML5) HTML Interacciones atómicas (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly (HTML5) HTML La palanca (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly Java Balancing Act Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) HTML Ajuste de ecuaciones químicas (HTML5) Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) HTML Globos y electricidad estática (HTML5) Download Run now
Lambert–Beer Labor (HTML5) HTML Laboratorio de la ley de Beer (HTML5) Download Run now
Fénytörés (HTML5) HTML Reflexión y refracción de la luz (HTML5) Download Run now
Törtépítő Java Crear una fracción Download Run now
Atomépítés - játékkal (HTML5) HTML Construye un átomo (HTML5) Download Run now
Atomépítés - játékkal Java Construir un áyomo Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) HTML Cargas y campos (HTML5) Download Run now
Színlátás (HTML5) HTML Visión del color (HTML5) Download Run now
Koncentráció (HTML5) HTML Concentración de una disolución (HTML5) Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) HTML Energía de la pista de patinaje (HTML5) Download Run now
Faraday indukciós törvénye (HTML5) HTML Ley de Faraday (HTML5) Download Run now
Erők és mozgás - alapok (HTML5) HTML Fuerzas y movimiento: Fundamentos (HTML5) Download Run now
Erők és mozgás - alapok Java Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Download Run now
Törtegyeztető (HTML5) HTML Parejas de fracciones (HTML5) Download Run now
Törtfejtő fejtörő Java Comparador de Fracciones Download Run now
Törtelőkészítő (törtek - alapok) Java Introducción a las fracciones Download Run now
Függvényépítő (HTML5) HTML Generador de funciones (HTML5) Download Run now
Génkifejeződés - alapok (HTML5) HTML Expresión Genética-Conceptos Básicos (HTML5) Download Run now
Génkifejeződés - alapok Java Expresión Genética-Conceptos Básicos Download Run now
Egyenesek ábrázolása (HTML5) HTML Representando rectas (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) HTML Gravedad y órbitas (HTML5) Download Run now
Üvegházhatás Java El efecto invernadero Download Run now
Atomtömeg és izotópok (HTML5) HTML Isótopos y masa atómica (HTML5) Download Run now
Izotópok és atomtömeg Java Isótopos y número másico Download Run now
Molaritás (HTML5) HTML Molaridad (HTML5) Download Run now
Molaritás Java Molaridad Download Run now
Molekulaalakok (HTML5) HTML Formas de la molécula (HTML5) Download Run now
Az én naprendszerem Flash Mi Sistema Solar Download Run now
Neuron működése (HTML5) HTML Neurona (HTML5) Download Run now
Neuron működése Java Neurona Download Run now
pH skála (HTML5) HTML Escala de pH (HTML5) Download Run now
Lemeztektonika Java Placas Tectónicas Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) HTML Reactivos, productos y excedentes (HTML5) Download Run now
Rutherford-szórás (HTML5) HTML Dispersión de Rutherford (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok (HTML5) HTML Estados de la materia (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok - alapok (HTML5) HTML Estados de la materia: Fundamentos (HTML5) Download Run now
Szögfüggvények (HTML5) HTML Tour trigonométrico (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt (HTML5) HTML Bajo presión (HTML5) Download Run now
Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) HTML Razón unitaria (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) HTML Onda en una cuerda (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér Flash Onda en una cuerda Download Run now

A következő szimulációkat még nem fordították le spanyol (Spanyolország) nyelvre

A fenti szimulációkat a PhET fordítói eszközével fordíthatjuk le.