Heat = Energy Transfer


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Heat = Energy Transfer
Popis Students learn about the 2nd Law of thermodynamics and develop a better understanding of the meaning of heat.
Predmet Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Heat Energy
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5)


Autor(i) Abe Kya
Škola / Organizácia Santiago High School
Dátum odoslania 23.1.2022
Dátum aktualizácie 23.1.2022