Heat = Energy Transfer


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Heat = Energy Transfer
Beskrivelse Students learn about the 2nd Law of thermodynamics and develop a better understanding of the meaning of heat.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Heat Energy
Simuleringer Energiformer og overganger (HTML5)


Forfattere Abe Kya
Skole / Organisasjon Santiago High School
Lastet opp 23.01.22
Oppdatert 23.01.22