Lab: PhET Isotopes and Atomic Mass


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Lab: PhET Isotopes and Atomic Mass
Popis This activity is a self-guided introduction to the concept of average atomic mass. It can be used before any other instruction or it can be used after offering some instruction and practice in lecture or group discussion.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová abundance, atomic, average, composition, isotope, mass, mass number, neutron, percent, weighted
Simulácia Izotopy a atómová hmotnosť (HTML5)


Autor(i) Aaron Keller
Škola / Organizácia Scarborough High School
Dátum odoslania 4.12.2020
Dátum aktualizácie 4.12.2020