Lab: PhET Isotopes and Atomic Mass


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: PhET Isotopes and Atomic Mass
Beskrivelse This activity is a self-guided introduction to the concept of average atomic mass. It can be used before any other instruction or it can be used after offering some instruction and practice in lecture or group discussion.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord abundance, atomic, average, composition, isotope, mass, mass number, neutron, percent, weighted
Simuleringer Isotoper og Atommasse (HTML5)


Forfattere Aaron Keller
Skole / Organisasjon Scarborough High School
Lastet opp 04.12.20
Oppdatert 04.12.20