Lab: PhET Isotopes and Atomic Mass


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: PhET Isotopes and Atomic Mass
Omtale This activity is a self-guided introduction to the concept of average atomic mass. It can be used before any other instruction or it can be used after offering some instruction and practice in lecture or group discussion.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord abundance, atomic, average, composition, isotope, mass, mass number, neutron, percent, weighted
Simuleringar Isotopes and Atomic Mass (HTML5)


Forfattarar Aaron Keller
Skule / Organisasjon Scarborough High School
Lasta opp 04.12.20
Oppdatert 04.12.20