Conservation of Mechanical Energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Mechanical Energy
Popis Conservation of Mechanical Energy LAB REPORT Objectives: - To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy. The total mechanical energy of an object at any height is the same if only the force of gravity is working on the object and there is no friction.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conservation, Mechanical, energy, kinetic, lab, potential
Simulácia Energia a skejt park, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy


Autor(i) El Mahdi Darouich
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 24.11.2020
Dátum aktualizácie 30.11.2020