Conservation of Mechanical Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Mechanical Energy
Beskrivelse Conservation of Mechanical Energy LAB REPORT Objectives: - To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy. The total mechanical energy of an object at any height is the same if only the force of gravity is working on the object and there is no friction.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Conservation, Mechanical, energy, kinetic, lab, potential
Simuleringer Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere El Mahdi Darouich
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 30.11.20