Conservation of linear momentum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of linear momentum
Popis In this experiment a student can study the two types of collisions while evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Výber z možností, otázky
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conserved, elastic collisions, inelastic collisions
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) Esmaeil Ahmad
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 23.11.2020
Dátum aktualizácie 23.11.2020