Conservation of linear momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of linear momentum
Beskrivelse In this experiment a student can study the two types of collisions while evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Lab, Lekser, Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conserved, elastic collisions, inelastic collisions
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Esmaeil Ahmad
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 23.11.20
Oppdatert 23.11.20