Actividad Selección Natural


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Actividad Selección Natural
Popis Guided Lab
Predmet Biológia, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Selección natural, natural selection
Simulácia Prirodzený výber (HTML5), Prirodzený výber


Autor(i) Claire Colina
Škola / Organizácia Colegio La Concepción
Dátum odoslania 13.10.2020
Dátum aktualizácie 19.10.2020