Projectile Motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Motion
Popis Projectile Motion. The relationship between the range and sin(2θo) Find the range when given the initial velocity and the angle Calculate the angle that would correspond to the greatest range
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Projectile Motion, Range, Sin
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Ismail Zein
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 10.10.2020
Dátum aktualizácie 10.10.2020