Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale Projectile Motion. The relationship between the range and sin(2θo) Find the range when given the initial velocity and the angle Calculate the angle that would correspond to the greatest range
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Projectile Motion, Range, Sin
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Ismail Zein
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 10.10.20
Oppdatert 10.10.20