PhET Projectiles Simulation Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PhET Projectiles Simulation Lab
Popis Predict how varying initial conditions effect a projectile path (mass, angles ,initial speed, and , initial height)Use reasoning to explain the predictions.Explain common projectile motion terms in their own words. (launch  angle, initial speed, initial height, range, final height, time)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová projectile motion
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) barbara buckley
Škola / Organizácia manasquan high school
Dátum odoslania 8.10.2020
Dátum aktualizácie 8.10.2020