PhET Projectiles Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Projectiles Simulation Lab
Beskrivelse Predict how varying initial conditions effect a projectile path (mass, angles ,initial speed, and , initial height)Use reasoning to explain the predictions.Explain common projectile motion terms in their own words. (launch  angle, initial speed, initial height, range, final height, time)
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere barbara buckley
Skole / Organisasjon manasquan high school
Lastet opp 08.10.20
Oppdatert 08.10.20