Projectile motion Experiment


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Projectile motion Experiment
Popis This document and experiment should help students to understand the concept and reason behind what teachers and doctors always say: The velocity component on (X) axis of a projectile is always a constant in space
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Projectile, Velocity
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Mohammed Al-Tayeb
Škola / Organizácia University Of Sharjah
Dátum odoslania 3.10.2020
Dátum aktualizácie 3.10.2020