Projectile motion Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Projectile motion Experiment
Beskrivelse This document and experiment should help students to understand the concept and reason behind what teachers and doctors always say: The velocity component on (X) axis of a projectile is always a constant in space
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Projectile, Velocity
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Mohammed Al-Tayeb
Skole / Organisasjon University Of Sharjah
Lastet opp 03.10.20
Oppdatert 03.10.20