In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, Sound/Water, PhET


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, Sound/Water, PhET
Popis This is a 30 min worksheet related to the interference of waves with conceptual questions and simulation activities. Students will be able to explore and connect the simulation to the concept and have a better understanding.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Constructive and Destructive Interference, Interference, nodal line and antinodal line, node and antinode, particles movement
Simulácia Interferencia vlnenia (HTML5)


Autor(i) Solmaz Khodaeifaal
Škola / Organizácia Math Potentials
Dátum odoslania 26.6.2020
Dátum aktualizácie 26.6.2020