In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, Sound/Water, PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, Sound/Water, PhET
Omtale This is a 30 min worksheet related to the interference of waves with conceptual questions and simulation activities. Students will be able to explore and connect the simulation to the concept and have a better understanding.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Constructive and Destructive Interference, Interference, nodal line and antinodal line, node and antinode, particles movement
Simuleringar Bølgjeinterferens (HTML5)


Forfattarar Solmaz Khodaeifaal
Skule / Organisasjon Math Potentials
Lasta opp 26.06.20
Oppdatert 26.06.20