In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, Sound/Water, PhET


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, Sound/Water, PhET
Opis This is a 30 min worksheet related to the interference of waves with conceptual questions and simulation activities. Students will be able to explore and connect the simulation to the concept and have a better understanding.
Przedmiot Fizyka
Poziom Gimnazjum, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Demonstracja, Laboratorium, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Constructive and Destructive Interference, Interference, nodal line and antinodal line, node and antinode, particles movement
Symulacja(e) Interferencja fal (HTML5)


Autorzy Solmaz Khodaeifaal
Szkoła / Organizacja Math Potentials
Data przesłania 20-06-26
Data zaktualizowana 20-06-26