Coulomb's Law Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Coulomb's Law Lab
Popis This lab helps students to better understand how to apply Coulomb's Law. In addition to applying the basic model, this lab also helps students to better understand the relationships between variables using proportional reasoning.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Charges, Coulomb's Law, elementary charge, proportional reasoning
Simulácia Coulombov zákon (HTML5)


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 8.6.2020
Dátum aktualizácie 8.6.2020