Coulomb's Law Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulomb's Law Lab
Beskrivelse This lab helps students to better understand how to apply Coulomb's Law. In addition to applying the basic model, this lab also helps students to better understand the relationships between variables using proportional reasoning.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Charges, Coulomb's Law, elementary charge, proportional reasoning
Simuleringer Coulombs Lov (HTML5)


Forfattere David Wirth
Skole / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lastet opp 08.06.20
Oppdatert 08.06.20