equilibrium of forces


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov equilibrium of forces
Popis the objective of this experiment is to find the resultant force using three different methods; using the force table, analytical method,and graphical method.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová addition, analytical method, equilibrium of forces, force table, graphical method., resultant vector, static equilibrium, vector component, vectors
Simulácia Skladanie vektorov (HTML5), Skladanie vektorov: rovnice (HTML5)


Autor(i) tahani sarayreh
Škola / Organizácia university of sharjah
Dátum odoslania 4.6.2020
Dátum aktualizácie 4.6.2020