equilibrium of forces


Download alle filer som en komprimeret .zip

Venligst LAD VÆRE med at forespørge adgang til Google aktiviteten.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel equilibrium of forces
Beskrivelse the objective of this experiment is to find the resultant force using three different methods; using the force table, analytical method,and graphical method.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro, Gymnasium
Type Fjernundervisning, Laboratorie
Varighed 90 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord addition, analytical method, equilibrium of forces, force table, graphical method., resultant vector, static equilibrium, vector component, vectors
Simuleringer Vektor-addition (HTML5), Vektor-addition: Ligninger (HTML5)


Forfattere tahani sarayreh
Skole / organisation university of sharjah
Dato for tilmelding 04-06-20
Dato for opdatering 04-06-20