DC Measuring Devices


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov DC Measuring Devices
Popis This experiment is designed to know how determine the color code resisters for four bands and five bands. Also to know the difference between the series connection and the parallel one, and to measure the electric current passing through the element, and to measure the potential difference across the element.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ammeter, Parallel, Series, Simple Circuit, Voltmeter
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) Omar Adwan
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 21.5.2020
Dátum aktualizácie 21.5.2020