DC Measuring Devices


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel DC Measuring Devices
Beskrivelse This experiment is designed to know how determine the color code resisters for four bands and five bands. Also to know the difference between the series connection and the parallel one, and to measure the electric current passing through the element, and to measure the potential difference across the element.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ammeter, Parallel, Series, Simple Circuit, Voltmeter
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Omar Adwan
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 21.05.20
Oppdatert 21.05.20