Force and Motion: Mass vs. Speed


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Force and Motion: Mass vs. Speed
Popis This is a student friendly activity that will guide students through the Force and Motion: Basics MOTION simulation. It focuses on how mass affects the speed of an object. The activity has screen shots from the simulation to help guide students through it.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová force, mass, motion, speed
Simulácia Sila a pohyb: Základný kurz


Autor(i) Heather Gaughan
Škola / Organizácia P.S531
Dátum odoslania 29.4.2020
Dátum aktualizácie 29.4.2020