Force and Motion: Mass vs. Speed


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Motion: Mass vs. Speed
Omtale This is a student friendly activity that will guide students through the Force and Motion: Basics MOTION simulation. It focuses on how mass affects the speed of an object. The activity has screen shots from the simulation to help guide students through it.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord force, mass, motion, speed
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Heather Gaughan
Skule / Organisasjon P.S531
Lasta opp 29.04.20
Oppdatert 29.04.20