Introduction to Molarity and Dilutions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Introduction to Molarity and Dilutions
Popis A guided inquiry lab using the Molarity (HTML5) simulation to introduce students to the concept of molarity, calculating molarity, understanding and calculating dilution and recognizing saturated solutions
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová dilution, molarity, solutions
Simulácia Molová koncentrácia (HTML5)


Autor(i) Christopher Becke
Škola / Organizácia Warhill High School
Dátum odoslania 3.3.2020
Dátum aktualizácie 3.3.2020