Introduction to Molarity and Dilutions


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Introduction to Molarity and Dilutions
Опис A guided inquiry lab using the Molarity (HTML5) simulation to introduce students to the concept of molarity, calculating molarity, understanding and calculating dilution and recognizing saturated solutions
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови dilution, molarity, solutions
Симулации Моларност (HTML5)


Автори Christopher Becke
Контакт е-маил chrisbecke@yahoo.com
Школо / Организација Warhill High School
Поставено 3.3.20
Обновено 3.3.20