UNIDAD1 S2 L3 La velocidad y la rapidez-EL HOMBRE MÓVIL


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov UNIDAD1 S2 L3 La velocidad y la rapidez-EL HOMBRE MÓVIL
Popis Guía para visualizar las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para ello el usuario jugará con los valores de posición, velocidad y aceleración.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová HOMBRE MÓVIL
Simulácia Chodec


Autor(i) FRANCISCO CRUZ CANTU
Kontaktný email fcocruz@hotmail.com
Škola / Organizácia SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Dátum odoslania 30.8.2019
Dátum aktualizácie 30.9.2020