B1 GRAFICAS DE MOVIMIENTO


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel B1 GRAFICAS DE MOVIMIENTO
Beskrivelse Guía para visualizar las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para ello el usuario jugará con los valores de posición, velocidad y aceleración.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord MRU Y MRUA
Simuleringer Mannen som går


Forfattere FRANCISCO CRUZ CANTU
E-post for kontakt fcocruz@hotmail.com
Skole / Organisasjon SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Lastet opp 30.08.19
Oppdatert 31.08.19