UNIDAD3 S15 L2 Faraday


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov UNIDAD3 S15 L2 Faraday
Popis Mediante esta actividad se pretende que el alumno reproduzca el experimento de Faraday y comprenda el funcionamiento de un Generador eléctrico.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová LEY DE FARADAY INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Simulácia Faradayov zákon (HTML5), Generátor


Autor(i) FRANCISCO CRUZ CANTU
Škola / Organizácia SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Dátum odoslania 26.4.2019
Dátum aktualizácie 13.11.2020