INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Mô tả Mediante esta actividad se pretende que el alumno reproduzca el experimento de Faraday y comprenda el funcionamiento de un Generador eléctrico.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá LEY DE FARADAY
Mô phỏng Định luật Faraday (HTML5), Máy phát điện


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 26/04/2019
Ngày cập nhật 26/04/2019