UNIDAD3 S15 L2 Faraday


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel UNIDAD3 S15 L2 Faraday
Beskrivelse Mediante esta actividad se pretende que el alumno reproduzca el experimento de Faraday y comprenda el funcionamiento de un Generador eléctrico.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord LEY DE FARADAY INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Simuleringer Faradays lov (HTML5), Generator


Forfattere FRANCISCO CRUZ CANTU
Skole / Organisasjon SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Lastet opp 26.04.19
Oppdatert 13.11.20