Investigating critical angle and Total Internal Reflection


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Investigating critical angle and Total Internal Reflection
Popis Two tasks - Task A is an investigation that determines the refractive index via measurement of the critical angle and the formula 1/n = sin(C). In this task critical angle is found by increasing i until the angle of refraction reaches 90 degrees. Task B is an investigation that determines the critical angle by finding the point where the intensity of the reflected ray is first 100% of the intensity of the incident ray.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Total Internal Reflection, critical angle, index of refraction, reflection, refraction, refractive index
Simulácia Lom svetla (HTML5)


Autor(i) Jim Champion
Kontaktný email jdc.champion@radley.org.uk
Škola / Organizácia Radley College
Dátum odoslania 10.2.2019
Dátum aktualizácie 10.2.2019