Investigating critical angle and Total Internal Reflection


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating critical angle and Total Internal Reflection
Beskrivelse Two tasks - Task A is an investigation that determines the refractive index via measurement of the critical angle and the formula 1/n = sin(C). In this task critical angle is found by increasing i until the angle of refraction reaches 90 degrees. Task B is an investigation that determines the critical angle by finding the point where the intensity of the reflected ray is first 100% of the intensity of the incident ray.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Total Internal Reflection, critical angle, index of refraction, reflection, refraction, refractive index
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Jim Champion
E-post for kontakt jdc.champion@radley.org.uk
Skole / Organisasjon Radley College
Lastet opp 10.02.19
Oppdatert 10.02.19